เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+0862108500
info@accessanalytic.com.au

Access Analytic

  • Access Analytic provides amazing Power BI and Excel solutions that enable companies to grow faster, reduce costs and reduce risk.
  • Based in Perth, Western Australia, we assist companies with Power BI and Excel application development and training.
  • Established in 2000 Access Analytic has been providing Excel and Power BI solutions to clients throughout Australia, Asia, the Middle East, South Pacific and Africa.
  • Access Analytic has been working with Power BI since it's Beta phase and our staff are active members of the Microsoft Community.  One of our Directors, Wyn Hopkins, is a Microsoft MVP.
  • At Access Analytic you won't find any juniors, graduates or inexperienced staff
  • We only hire staff who are highly qualified and have at least 5 - 10 years professional and commercial experience.
ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม