เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+45 32 11 10 90
info@accobat.com

Accobat

According to Computerworld (IDG), we are the best at BI in Denmark. Our customers like to think so too. We are also leading the CPM market in Denmark. Since 2003, we have implemented our solutions in the most progressive companies and organisations in the country.

We are happy to serve SOS International, Rambøll and Bianco Shoes among others.

ROOM FOR DIVERSITY

We are a mixed group of people, all with unique and strong competences within the BI/CPM fields.

We employ controllers, IT consultants, Ph.d's and student workers, and we are more than 30 skilled Accobats.

We have chosen a composition of colleagues that all contribute with something special to the company - and that is why we have such a great team.

At Accobat, we focus on professional development. Accobat believes that proper working conditions, participation and incentive-based remuneration give the most motivated employees. 

APPROACH

We believe that true commitment and a professional and trustworthy approach give the best results.

We help our customers optimize processes and create overview and insight. We do that with our well-tested delivery processes, excellent software, professional advice and agile development. We believe that smart and valuable solutions come alive when you combine humans, IT and processes.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม