เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
370 5 2759647
info@acena.lt

Acena

We are providing business insights with use of the latest IT technologies by helping customers to find future business strategies. It is easier to find the causes and factors that affect your business performance and shape the future business models. Our goal is to help customers discover new competitive business activities, to build future value and growth with use of modern business intelligence and advanced analytics tools. Rely not on assumptions but on business data, figures, factual information and derivative logic. Modern technology and software solutions give the changing business information and lets to get the latest company data in real time. Make informed business decisions faster than competitors and use visual and easy to use business intelligence systems to track, analyze business processes from any device at any time.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม