เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
9920365572
virajshah@acies.consulting

Acies Consulting LLP

Acies Consulting strives to make positive impact through innovation and action. We aim to deliver tangible outcome based solutions driven by our team of highly skilled professionals who have steered numerous projects across multiple geographies.

Acies has delivered cutting edge solutions on performance management through PowerBI, on process digitisation through PowerApps and business process automation with Microsoft Flow.

We are focused on enhancing business performance through intelligent operations and decision support. Our solutions are divided in four main categories:

1. Performance management - on-demand monitoring of business performance and financial metrics
2. Intelligent automation - Optimization of business processes through automation and re-engineering 
3. Self-service analytics - Data management, transformation and interpretation for implementation of on-demand analytics
4. Autonomous decision support - Development of codified and machine learning based business algorithms for decision support 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม