เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
93 193 75 25
info@grupoactive.es

Active Business & Technology, S.L.

Ofrecemos soluciones de análisis de datos con las mejores herramientas de Business Intelligence de Microsoft. Nuestros consultores cuentan con experiencia en Power BI, Power Query y Power Pivot para Excel.

Tenemos una gran experiencia en proyectos de Business Intelligence, en los que realizamos la consultoría y posterior implementación; lo que nos permite garantizar un análisis adecuado y el enfoque de todas las áreas de aplicación del negocio. Definir los requisitos, diseño de almacén de datos (datawarehouse), procesos de carga y transformación, diseño y desarrollo de informes; estas son algunas de las labores que implican nuestros proyectos.

Hemos creado un Cuadro de Mandos estandarizado para Business Central y NAV, que permite evaluar el rendimiento del negocio en tiempo real desde cualquier dispositivo. Es un conjunto de 5 informes, compuestos por 17 páginas (finanzas, compras, ventas, cartera, stock) interactivas. Realizados con tecnologías de Business Intelligence (Microsoft Power BI y Power Pivot), que permite:

  • Comparar ratios reales frente a sus objetivos.
  • Mantener todos los datos controlados en un mismo sitio, y minimizar el riesgo en la toma de decisiones.
  • Realizar informes dinámicos de manera sencilla.
  • Tener acceso a los informes en tiempo real y desde cualquier dispositivo conectado a internet.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม