เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+46 8 545 166 30
info@activesolution.se

Active Solution Sverige AB

Information and data is something all companies have – in abundance. However, data tend to be sprawling and manual efforts are required to collect, sift, and visualize in a relevant way, making it easily out of date. Microsoft PowerBI embedded makes it easy to automate data flows and gain common insights that can be shared both inside and outside your organization.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม