เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
6476423028
azureca@adastragrp.com

Adastra Corporation

Adastra provides world-class Big Data, Business Intelligence, Data Integration, Data Quality, Data Warehousing, Data Governance, and Master Data Management services and solutions to companies around the globe and across industries. For twenty years, Adastra has been helping business and technology work together to protect existing data investments and unlock their business value using the most advanced tools, technologies, and methodologies available. Intelligent solutions for superior performance.

In partnership with Microsoft, Adastra is the architect and integrator of one of the largest Power BI deployments in North America.

Why do business with Adastra?

  • Business solutions realized in workable technical design
  • A seasoned and experienced team of professionals
  • Fast, tangible results with demonstrably improved return on investment
  • Technologically superior solutions, scalable to grow with your changing needs
  • Proven methodologies and effective project management
  • Solutions that maximize and enhance existing technology investments
  • Hundreds of satisfied clients
  • Platinum Member of Canada's 50 Best Managed Companies.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม