เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
91.9920116645
kamal.sharma@addendanalytics.com

Addend Analytics

Addend Analytics provides Power BI & Azure consulting and training services to clients all across the globe. 

Addend Analytics provides following services:
1. Power BI consulting
2. Power BI training
3. Architecture and development of Azure Data Warehousing
4. Architecture and development of SQL Databases & Data Warehouse
5. Migrating data platform from on-prem to Azure

All our our associates are Microsoft certified in their respective technologies. We invest heavily in training to ensure that we always have cutting edge skills.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม