เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+33 6 03 59 93 02 / +221 77 634 31 74 /
contact@adncorp.com

ADN : Africa Digital Native

ADN is a Data Analytics and Business Intelligence solution provider and consulting firm based in Dakar and Paris.

We empower SMB and large entreprise with Turnkey analytics solutions using Microsoft softwares.

Our key expertise are :

 - Business Intelligence : Datawarehousing, Data integration &  Reporting with Microsoft BI and Data Platform.
 - Big Data with HDInsight
 - Data Visualization  with Power BI
 - Advanced analytics with Azure Machine learning  and R

In addition, ADN provide consulting services and support in designing, building and maintaining the Business Intelligence & Data analytics Platform for customers.

we use Power BI to help marketing and sales managers in Banks and Financial Institutions to : 
  • Increased results and have a better profitability
  • Improve customer knowledge of customers and products
  • Lower churn 

Customers in Africa don't have accurate  and automated dashboards, and KPIs to improve and optimize decisions and performance (Lack of customer knowledge / segmentation, Low products penetration...),  

With Power BI, Managers are able to :
  • Customize their products and services in ways that meet needs, solve problems, and promote customer retention and loyalty
  • create more effective cross-sell and up-sell campaigns
  • Choose the best channel to communicate


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม