เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
4252563123
dharmesh.godha@advaiya.com

Advaiya Solutions Inc.

Advaiya is a Microsoft Gold Partner in Data Analytics and can help you transform your complex data sets into intuitive & effective reports, dashboards and visualizations. Our key offerings include:
 

We help you get the right data, make sense of it, and act on it.  

  

We are helping our customers in complete cycle of BI and Analytics -

  

Consulting-

 •         Discover your data 3-day assessment
 •         Data Discovery Workshop
 •         Data Maturity assessment
 •         Project Online Dashboards 1-day POC
 •         Power BI Adoption


Implementation

 

 •        Data Aggregation and building Tabular model / cubes
 •        Data visualization and reporting
 •        Power BI Embedded
 •        Azure Analysis Services
 •        Power BI Report Server
 •        Migration from other solutions
 •        Analytics for business insights
 •        AI / ML Integration 


Training

 

 •        Dashboard in a Day (DIAD)
 •        Discover your data
 •        Advanced Modeling with Power BI
 •        Advanced Visualization with Power BI
 •        Advanced Data Shaping with Power BI
 •        App in a Day
 •        Customer Insights in a Day


Operations and Support


 •        Performance Enhancements
 •        Regular support and enhancements
 •        Data maintenance
 •        Monthly reporting services support and updates
 •        Managed services

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม