เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0097466003537
sales@advancya.com

Advancya Technologies

Advancya merges Local Experience with World-Class Quality Solutions. We Advance if You do.

Advancya is an IT & Business Solutions company seeking to advance its clients’ ROI through business-centric & cost-effective solutions. A dedicated Local Team, with a decade of Qatari experience, will guarantee your ROI.

We pride ourselves with promoting the highest levels of Professional & Consultancy Services, with laser-focus on serving the client with what they Need.

Whether your end users are Employees, Customers or Citizens; Advancyers know that what makes or breaks any organization is having a carefully designed public profile Site, App, Social Platform and User Experience Strategy.

With over a DECADE of local experience, Advancya Team’s methodology promotes Experience & Expertise, on top of Theory and Standards, and uses a mixed breed of Project Delivery, which is born from years of hands-on work with the biggest Enterprise & Government clients in Qatar.

Advancya tackles each project with the knowledge that no two clients are alike, and makes sure the client is truly served value. 

Advancya has a very focused portfolio of services which consist of:

           Business Intelligence & Big Data, this includes extensive experience in Microsoft PowerBI solutions including PowerBI Cloud & On-premise installations, with PBI reports for solutions from the tens of thousands to the tend of millions of records processing, and specializing in bilingual Arabic & English reports.  

           Web & User Experience Solutions

           Consultancy & Outsourcing

           Customer Relationship Management

Drop us a line, and we'll get in touch with you ASAP! 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม