เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+39065042621
r.coacci@advant.it

Advant

ADVANT consists of three main business units:

 • Corporate Performance Management
 • Business Analytics
 • Big Data

CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

ADVANT is endowed with many years of experience in the project development of strategic planning, budgeting and reporting, and business performance analysis, in order to assist the management in the analysis, monitoring, development and organization of its business.

We support companies about infrastructure and technological decisions regarding the budget and the consolidated financial statements, defining control and governance models that highlight, in a clear and efficient way, the company's actual performance. We provide innovative solutions and services in the field of CPM, making the most of our skills, in combination with our experience, in the control, accounting and cash flow processes.

 • Budgeting, Planning and  Forecasting
 • Consolidated Financial Statements
 • Balanced Scorecard
 • Dashboard & Analysis
 • KPI
 • What if analysis
 • Strategic finance
 • Disclosure Management
 • Law  231/2001 (compliance auditing and administrative liability of organizations)
 • Law 262/2005 (Financial Auditing and administrative and accounting procedures)

BUSINESS ANALYTICS

The ADVANT division of BI & DWH deals with the design and realisation of complete Systems of medium and large sizes of Business Intelligence, in different business areas (finance, administration and control, sales, marketing, CRM, etc ...).

The division team is composed of highly specialized professionals in the design and implementation of data systems analysis for both components of the back-end (architecture of relational data warehouses, multidimensional and hybrid) and of the front-end (business intelligence tools). The life cycle of the project is completely followed from the business requirements to roll out and the personnel training. 

 • Logical/conceptual models Definition for the implementation of business intelligence solutions 
 • Enterprise Data Warehouse and Data Mart Designing and realisation 
 • ETL processes integration and data quality Development
 • Data Integration and Master Data Management
 • Realisation of information dashboards and real-time decision systems: dashboards, alerting, recommendation, information delivery 
 • Business Analytics and Management Reporting 
 • Data Mining and Sensitivity Analysis

BIG DATA

The amount of produced and handled information, every day in every part of the world, has reached  an unimaginable size until a few years ago. Internet of Things, Digital Technology, Mobility are just some of the latest technological developments that have marked to this phenomenon an acceleration exponential acceleration.

This impressive amount of information is a key asset that can be made available to make immediate decisions, in real-time at every level of the decision-making chain.

Advant supports its clients in the management of platforms and solutions-oriented to handling large volumes of data geographically displaced, through the adoption of the best market technologies.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม