เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
206 330 8981
guido.nellen@aegiscompany.com

Aegis Company

AEGIS Company’s digital analytics services span a wide range of needs aimed at supercharging your business solutions. AEGIS Company’s end-to-end digital analytics services will help you measure and optimize your audience interactions, so that you can create a better online experience for your users.


  • Reporting

AEGIS Company undertakes reporting and analysis for various marketing campaigns, management of site traffic, and user behavior patterns to improve overall business performance as well as enhance customer satisfaction.

  • Digital Analytics Implementation

AEGIS Company creates professional, accurate and compelling scorecards and dashboards that can be used by your management, key executives and other stakeholders, using the latest software offerings from Adobe, Microsoft, and Tableau.

  • Marketing Attribution Analysis

AEGIS Company helps you get a better understanding of what channel works best where, and how to improve them, by using deep statistical and visual analysis of marketing channel performance. 

  • Scorecards & Dashboards

AEGIS Company creates professional, accurate and compelling scorecards and dashboards that can be used by your management, key executives and other stakeholders, using the latest software offerings from Adobe, Microsoft, and Tableau.

  • Customer Analytics

AEGIS Company’s customer analytics services give users an all-round view of their customers, enabling them to receive customer feedback and patterns with higher clarity. Users can use this data to showcase their findings via reports and visualizations.

  • Optimization

AEGIS Company provides highly-effective optimization services by way of strategy, setup, and operation of leading-edge digital optimization programs that employ the use of technologies from Adobe, Optimizely, and many

 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม