เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+45 (3) 925-0000
ann-christine.almbjerg@affecto.com

Affecto Denmark A/S

Affecto Denmark A/S er en førende leverandør af Enterprise Information Management- løsninger (EIM) i Norden. Affecto definition af EIM lyder: "EIM er en del af en forretningsstrategi, der skal sikre, at den rette information er tilgængelig på det rette tidspunkt for de rette personer – interne såvel som eksterne – for derigennem at give det optimale grundlag for alle forretningsprocesser og –beslutninger".

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม