เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
425-880-9985
info@affirma.com

Affirma Consulting

Affirma delivers measurable business value. We’re a process and data-driven consulting firm that works with you to solve your business problems and build for your future. We believe in open communication and collaboration to understand the goals and visions of your project. Then our team of experts get to work. Your satisfaction is our focus, so you're guaranteed we'll hit timelines, stay within budget and not only get your project done, but get it done well.

Our passion for customer satisfaction shows in our numbers. Over 98% of our previous clients respond that they would gladly work with us again. Let us show you the Affirma difference.  

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม