เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
(514) 788-1337
sales@agiledss.com

agileDSS


Une image vaut mille mots, c’est pourquoi la visualisation de données est de plus en plus valorisée par les organisations. Une bonne visualisation permet de communiquer de façon simple des idées et des phénomènes complexes. Placer vos données dans un contexte visuel vous permet d’approfondir votre réflexion et de faire apparaître de nouvelles corrélations et tendances qui seraient passées inaperçues dans un format textuel. Du simple graphique au tableau de bord le plus élaboré, la visualisation de données est un art que nos conseillers pratiquent et transmettent avec passion grâce à Power BI.


 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม