เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
4702943317
stischner@agillitics.com

Agillitics

Purpose: 

We believe that companies of all sizes, no matter their technical abilities, can benefit by better utilizing their data. This can be to drive better business decisions, to better run their operations, to more easily and efficiently implement complex systems, to understand their customers better, or to understand new market opportunities. At Agillitics, we are passionate about data and pride ourselves on being the data experts who understand supply chain! 


Services: 

Supply Chain Analytics

Agillitics has years of supply chain experience that we combine with data expertise to solve complex problems for customers. We help our customers utilize their data to help in a variety of Supply Chain related services:

 • Supply Chain Design
         
  Network Optimization
         
  Inventory Optimization
         
  Transportation Optimization
         
  Simulation
 • Root Cause Analysis  
 • Predictive & Prescriptive Analytics  
 • Network Planning and Design  
 • KPI Strategy  
 • Material Flow Analysis  
 • Sales & Operations Planning  
 • Logistics Network analysis  
 • Warehouse Planning  
 • Warehouse Management Software Selection 

 

Data Strategy & Business Intelligence

Agillitics helps companies do more with their data; we work with both IT and business users in developing a data strategy to help achieve business goals. Below are some of the processes, tools, and infrastructure we use to meet those goals:

 • Data Integration and ET  
 • Data Modeling & Warehousing  
 • Master Data Management  
 • Big Data  
 • Dashboarding and Reporting  
 • Data Visualization  
 • Diagnostics  
 • Custom Machine Learning applications  
 • Machine Learning and Artificial Intelligence


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม