เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+8801715857650
admin@akitfirm.com

AK IT Firm

Power BI dashboard and reports gives on-demand visibility into case information such as data volumes, cost savings and spend. This matter intelligence allows you to make informed case decisions, create more accurate budgets and implement and monitor effectiveness of matter and cross-matter processes.

The reports provides the ability to view, plan, compare and forecast data anywhere, anytime. Access to all the activity on all matters, to create and observe detailed metrics related to cost, time, volume and reduction performance, this allows the control of data and to create reliable monitoring and forecasting activities


Implementation

 •             Data Aggregation and building Tabular model / cubes
 •             Data visualization and reporting
 •             Power BI Embedded
 •             Power BI Report Server
 •             Migration from other solutions
 •             Analytics for business insights

Operations and Support

 •             Performance Enhancements
 •             Regular support and enhancements
 •             Data maintenance
 •            Monthly reporting services support and updates
 •       Managed services / Meeting Efficiency Feedback Solution

 

Training

 •                Power BI
 •                Discover your data
 •                Advanced Modeling with Power BI
 •                Advanced Visualization with Power BI
 •                Advanced Data Shaping with Power BI
 •                Customer Insights

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม