เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
2125023902
sbobo@akaes.com

AKA Enterprise Solutions

At AKA Enterprise Solutions, we understand that the key to success for any business is the ability to leverage technology quickly and cost-effectively to enable continuous innovation—which is where the Power Platform comes into play. In the business of empowering innovation for 30+ years, AKA Enterprise Solutions has the experience and expertise in industries, technology, and Microsoft offerings—including the Power Platform—to deliver solutions enable transformation, without disrupting other critical business processes or applications.

 

A key component of transformation is commanding your data, also enabled by the Power Platform. AKA has helped thousands of organizations extract more value from their data through high-impact KPIs, scorecards, and dashboards; descriptive, diagnostic, and predictive/prescriptive analytics; corporate performance management; and self-service BI.

 

Our success stories range across industries and encompass a wide variety of solutions, including: A client engagement hub with next best action within Dynamics 365 CRM; embedded Power BI reports for 360-degree view of clients; a mobile document uploader for SharePoint and Dynamics 365 CRM; a mobile trade approval app integrated with Salesforce; a legal document management system within Dynamics 365 CRM and Teams; a Salesforce “wraparound” enabling automated client reporting; and more.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม