เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+49 (89) 666107-0
info@devoteam-alegri.eu

devoteam | Alegri

Die Devoteam Alegri International Group ist eines der großen IT-Beratungsunternehmen für Microsoft und SAP, Managed Services und Internet of Things im Raum D-A-CH. Rund 80% der DAX 100-Unternehmen zählen zu unseren Klienten. Unsere über 480 Mitarbeiter führen mit ihrer langjährigen Expertise anspruchsvolle IT & Business-Projekte zum Erfolg.  

Devoteam Alegri wurde 2001 gegründet und berät aus elf Niederlassungen und einem Nearshore-Standort in Rumänien. 

Devoteam Alegri unterstützt die Kunden von der Strategischen Planung, Einführung und Installation bis zum Betrieb der Umgebungen: 
• Prozessberatung: Compliance, IT-Governance, Business Value Planning Services 
• SharePoint: Internet/Intranet/Extranet, SharePoint-Lösungen, Collaboration, Sharepoint Deployment Planning Services 
• Enterprise Search: Wissensmanagement 
• Cloud Services, Exchange Deployment  
• Interoperability: Duet for SAP & SharePoint 
• SAP Basis und Module u.a. 
• Dynamics CRM / Sales Management 
• Unified Communications & Integration 
• Enterprise IT Management 
• .Net Development Zu den Referenzen gehören namhafte Unternehmen aus den Bereichen Pharma/Chemie, Telekommunication, Finance, Electrics und Automotive. 

Devoteam Alegri beschäftigt über 480 Mitarbeiter in den Hauptgeschäftsstellen München, Stuttgart, Walldorf, Frankfurt/M., Köln, Hamburg, Berlin, Basel, Zürich und Wien und einer Nearshore-Einheit im rumänischen Cluj-Napoca.  

Devoteam Alegri bietet im Bereich Planning Services: 
• Desktop Deployment Planning Services 
• Developer Tools Deployment Planning Services 
• Lync & Exchange Deployment Planning Services 
• Private Cloud, Management and Virtualization Deployment Planning Services 
• Public Cloud, Azure Deployment Planning Services 
• SharePoint Deployment Planning Services 
• SQL Server Deployment Planning Services

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม