เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+351289300180
ignacio.correia@algardata.pt

Algardata Sistemas Informaticos, S.A.

Somos especialistas em soluções informáticas e contamos com profissionais experientes e certificados para o acompanhar em cada serviço.


As nossas soluções valorizam tanto a experiência da sua empresa como a dos clientes, permitindo uma gestão de recursos e otimização dos investimentos.


Tudo feito à sua medida.

Permitimos que o seu negócio entre em novos mercados emergentes. Contribuímos com o crescimento de qualquer setor de atividade.


Esta nova plataforma online de Business Inteligence da Microsoft permite que veja de forma rápida o que se passa em todas as áreas da sua empresa através de gráficos com visuais avançados, com informação detalhada sobre todas as áreas da sua empresa.


Crie dashboards que o mantêm informado sobre os aspetos mais importantes do seu negócio.

 • Identifique facilmente quais as novas tendências de mercado.
 • Qual o produto/serviço mais/menos vendido? 
 • Quais as áreas de negócio que necessitam ser trabalhadas?
 • Crie rapidamente relatórios precisos e de fácil análise sobre o seu negócio. 
 • Tenha acesso à informação da sua empresa a qualquer hora e em qualquer lugar através do seu computador ou smartphone!

Estas são apenas algumas das inúmeras vantagens da experiência Power BI.

 • Implementação de soluções de BI em plataformas Microsoft SQL Server.
 • Relatórios;
 • Painéis interativos;
 • Balanced Scorecards;
 • Integração do Microsoft Office;
 • Análise e relatórios ad hoc;
 • BI móvel;
 • Publicação avançada de conteúdo.

Power BI pode ainda ser integrado com a sua plataforma de dados (ex: Microsoft Azure, Excel ou qualquer serviço Cloud), e assim atualizar os dados da sua empresa automaticamente sem ter que se preocupar com nada.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม