เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+48 796 220 740
powerbi@algomine.pl

Algomine

Who we are

Algomine is a professional business analytics company specializing in decision making optimization and operational efficiency management.
The company’s expertise is accessing and gathering right data, followed by implementing advanced analytics and visual analytics to turn that data into real value to the business.

 

Why Algomine

We provide comprehensive support to our clients from the stage of installation and data acquisition, to post-implementation assistance and trainings.

We build solutions in a way that would not be possible in the case of cooperation with the giants of the IT industry, because we combine knowledge, many years of experience with the necessary flexibility and quick action.

Our clients are large Polish companies that we support in:

  •           Integrating, cleaning and modeling data from multiple sources for reporting and analysis
  •           Designing reports, dashboards and visualizations
  •           Creating analysis sets, e.g. receipt data, customer behavior of the loyalty program
  •           Preparation of marketing campaigns based on predictive models (x-sell, up-sell)
  •           Recommendation of the best offer for the client (Next Best Action)
  •           Building forecasting models broken down into particular groups of goods and optimizing the inventory

We help to convert data into revenues, because the proper leverage of your company's data is a possible additional source of income and increasing the real value of the organization.

Visit our website and get to know us better

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม