เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+34 937 868 777
hello@algoritmia8.com

ALGORITMIA

Algoritmia es una consultora especializada en proyectos transformación digital
end to end que se enfoca a mediana/gran empresa, aportando aplicaciones empresariales inteligentes como Dynamics 365, Business Intelligence, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Movilidad, Flows y Apps.

Visión:
No sobrevive la empresa más fuerte, ni la más grande, ni la más eficiente, sino la que mejor se adapte continuamente al cambio tecnológico.

Misión:
Posicionar a nuestros clientes como referentes en su sector, gracias a la tecnología.

Valores: 
#Escucha #compromiso #Innovación

Por escucha entendemos la actuación en atender de manera proactiva las necesidades y deseos de nuestros clientes, con el fin  de ofrecerles las soluciones más adecuadas que les permitan mantener o aumentar la ventaja competitiva convirtiéndoles en referentes en su sector

Tenemos el compromiso de satisfacer a nuestros clientes tanto a corto,  como medio o largo plazo. El objetivo es establecer una relación de partenariado a largo plazo, en el que estemos al lado del cliente en todo momento

Innovación: 
De forma continua ofrecemos las mejores soluciones a nuestros clientes que les permitan, a su vez, que ellos sean innovadores y continúen, de manera sistemática, en una posición de  liderazgo en sus sectores 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม