เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+44 207 558 8728
info@algospark.com

Algospark

Algospark is a specialist in fast track solutions for applied analytics and artificial intelligence. Our Microsoft Azure AI solutions deliver this using an optimal mix of Azure Machine Learning, PowerBI and PowerApps. These engagements typically begin with development of a proof concept (4 weeks) which leads to a first iteration and pilot (8 weeks) and then agile iterative development (4 week cycles).

PowerBI is at the heart of our Azure AI solutions. It is used for:

  1.   Initial data understanding, insights and presentation. 
  2.   Built into ongoing solution analytics and dashboarding.
  3.   Integrated into PowerApps model driven apps.

To complement PowerBI, we use Azure Machine learning for model development and management. We also use PowerApps to fast track deliver working solutions. PowerApps bring together outputs from AI models with end-user interaction and feedback.

As an additional offering, our PowerBI dashboard engagements are focused on fast track delivery of insights. This is typically a 4 week engagement that defines a reporting roadmap and delivers dashboards for the highest priority reports. Algospark PowerBI dashboard engagements are also highly useful for identifying opportunities for applied AI. The reports and insights form an excellent base for beginning work on future Azure AI projects. 

 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม