เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
416-649-6000
info@unilytics.com

Unilytics

Unilytics helps clients better understand BIG data to derive actionable insights that will drive business forward. We are a Power BI reseller and provide a full stack of Power BI services including: data preparation/integration, dashboard creation, data warehouse building, and product training. We also provide data strategy, governance, and infrastructure services to help clients align corporate goals with actionable KPIs.

 

We have helped hundreds of companies build stronger BI systems for sales and marketing, supply chain, and financial systems. Our valued clients span a broad range of industries including: Financial Services, Healthcare, Government, Retail, Transportation, and Technology.  

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม