เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0292111522 (AU), 0208 13 5095 (UK) +44 7704 957 438
connect@altis.com.au

Altis Consulting

Altis Consulting is a vendor independent provider of Data & Analytics services. Started in 1998, we now have offices in Sydney, Melbourne, Canberra, Auckland and London. Our team of 115+ dedicated and highly-skilled staff covers all aspects of the Data & Analytics value chain. Examples of our services include:

  • Devising a Strategy & Roadmap to guide your organisation’s Data & Analytics implementation.
  • Conducting a Health-Check of an existing implementation.
  • Vendor independent platform and toolset selection.
  • Providing best practice solution delivery services for building Data Platforms, Data Lakes, Data Warehouses and Data Visualisation solutions.
  • Managed Services for your existing solution.
  • Toolset and best practices training.

Employing a proven combination of technical skill, expertise, communication and listening, we deliver results that will maximise your business performance.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม