เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+39 0422 263204
sales@altitudo.com

Altitudo

Altitudo is one the main Power BI partners in Italy, and has implemented several projects using the Power BI platform and the Azure Data Platform connected with a vast set of source data to realize digital transformation solutions in multiple areas like:
  • Sales
  • Marketing
  • Procurement
  • Customer Service
  • Production
  • Human Resources
  • Sustainability
  • Quality
  • Internet of Things 

The Altitudo team can help customers both with a business process and technology approach, and realize Data Analytics and Data Governance digital transformation solutions based on Power BI.
Furthermore, Altitudo has a significant experience in Artificial Intelligence solutions, and can implement Microsoft Power BI in conjunction with AI.  


  

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม