เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+3227376811
cyril.broussard@altran.com

Altran SA/NV

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises dans leurs processus de création et développement de nouveaux produits et services. Les Innovation Makers du groupe interviennent depuis 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, télécommunications, etc. Les offres du groupe, déclinées depuis les phases du plan stratégique en matière de technologies nouvelles jusqu’aux phases d’industrialisation, assurent la capitalisation du savoir au sein de 5 domaines principaux : intelligent systems, product development, lifecycle experience, ingénierie mécanique, et systèmes d’information. Le groupe Altran a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 1 633 M€. Il compte désormais près de 21 000 collaborateurs dans plus de 20 pays. Altran est implanté en Belgique depuis 1992. Avec 700 employés et un portefeuille de plus de 300 clients, la division belge et luxembourgeoise du groupe s’est établie comme le partenaire principal en innovation de la région. Le chiffre d’affaires d’Altran a atteint 72,3 M€ en 2013.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม