เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+27112057000
karabina@altron.com

Altron Karabina, a division of Altron TMT (Pty) Ltd

Our data team has won the Microsoft Data & Analytics Partner of the Year Award in South Africa for 15 years, as iSPartners, Karabina and now Altron Karabina. The company was started in 2001 as a Microsoft-only data & analytics provider, and that focus has continued for twenty years as the market has moved from on-premise SQL 2000 environments to Azure Synapse.

As a leading Data and Analytics Partner, Altron Karabina has also worked extensively with Power BI.

We have a 1 day Power BI Masterclass an d a 2 day advanced Power BI Masterclass that includes insights to DAX.

Additionally we provide advice and consulting to our customers either looking to get started with data visualisation with Power BI or by helping them with resource augmentation to their existing visualisation teams or by outsourcing their needs to us in totality.

Power BI is of course one component of the Data and Analytics Microsoft architecture, but the skills required are somewhat unique to the analysis, design and ultimate visualisation of Power BI Dashboards and Reports.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม