เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (416) 516-0050
pinpoint-query@altusdynamics.com

Altus Dynamics

Altus Dynamics started with a vision. A vision to provide superior, quality solutions to non-profit, government and education organizations in Canada and the USA, based on Microsoft's Dynamics platform. Our core focus is about delivering value through the specialized services and solutions we offer. Industry expertise, technology and service performance is important to us, that is why we base our solutions on Microsoft, ensuring all our customers gain peace of mind and confidence in the performance in their solutions. We are a multi-award winning, Gold Certified (ERP & CRM), Microsoft Cloud Accelerate and ISV Partner whose success is grounded in an authentic feeling of passion for non-profits. We are also Certified for Microsoft Dynamics (CfMD). We are highly client-centric, a focus acknowledged by our peers in winning The Customer Experience Partner of the Year for 2011 & 2012 at the Microsoft IMPACT Awards. Accolades include: - Microsoft IMPACT Award Winner - Customer Experience Partner of the Year 2012 - Microsoft IMPACT Award Winner - Dynamics CRM Partner of the Year 2012 - Microsoft IMPACT Award Winner - Customer Experience Partner of the Year 2011 - Microsoft Partner of the Year Finalist 2012 - Dynamics Public Sector Partner of the Year - Microsoft Partner of the Year Finalist 2012 - Cloud Partner of the Year The essence of the Altus Dynamics approach to our interactions with clients and the implementation of our solutions rests on three pillars: Expertise We specialize in the not-for-profit and public sector and therefore thoroughly understands the requirements, complexities and nuances of delivering solid management results in that setting. Technology We have the skills, inventiveness and fundamental technological platform (Microsoft) to accommodate the unique requirements of each client organization. Performance Above all, we enable the superior management and therefore organizational performance and accountability that is increasingly demanded of every funded organization today.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม