เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1-786-800-3062
info@analytikus.com

Analytikus

We’re in the business of helping companies unlock competitive advantages through the use of Advanced Analytics and Data Science Solutions.  Our goal is simple; improve your company's efficiency and profits by simplifying the path that will transform your organization into a data-driven business.
 
We are passionate about analytics, we’re certain that Data is transforming everything. 

At Analytikus we''ve focused on some verticals where we’ve developed replicable Data Science and Big Data use-case driven solutions to get you started quickly as-a-service:

 

  • Higher Education

  • Media Analytics

  • Retail Analytics

 

The solutions for these verticals focus on predictive and prescriptive models, we've pre-build not only the backend (i.e. Machine Learning Models, Data Transfers and Data Structures) but also the front end by integrating pre-built Power BI Dashboards. These dashboards enable the consumption of the models. The Dashboards are customizable, though the main KPIs and dimensions are already part of the models.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม