เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (609) 759-1813
vijayaraghavan_j@anantsol.com

Anantara Solutions Private Limited

Anantara Solutions combines business consulting capabilities along with IT services in areas such as advanced analytics including Microsoft Power BI to deliver unprecedented business value. With over 13 years of experience and with several successful implementations under its belt, Anantara’s pool of certified resources ensure quick rollout, on time support, rapid add-on development and complex customizations. Anantara is a Microsoft Data Analytics Partner.

Anantara’s Analytics practice has developed a range of advanced capabilities from simple Data Visualization to complex Analytics solutions embedding Artificial Intelligence techniques. These would work together with statistics-oriented Predictive Analytics techniques to produce powerful Prescriptive Analytics solutions. Anantara has deep capabilities in Microsoft Business Intelligence using Power BI and Cortana Intelligence suite.

Anantara Solutions has expertise in Data Engineering, ETL (SSIS, Power Query, Power Pivot), Data Visualization, Data Science & Analytics, Machine Learning and Artificial Intelligence. Expertise of our Microsoft Business Intelligence consultants range from domains such as Sales, Finance, Marketing, FMCG, CPG, Retail, Hospitality, Automotive, Oil & Gas, etc., to name a few.

Anantara can assist you across domains to help solve your unique challenges in areas such as,

  • Power BI Consulting and Planning
  • Building Advanced Business Dashboards using Power BI
  • Extending your Descriptive Analytics journey to the next stage, Predictive Analytics, using Azure Machine Learning
  • Scoping Projects, Piloting and Implementing them 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม