เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
8275 8811
marketing@antaressolutions.com.au

Antares Solutions Pty Ltd


At Antares Solutions, we focus on delivering end-to-end analytics solutions that help companies become data-driven. The solutions we provide on Power BI aim at resolving business problems and assist organizations to use Power BI to better understand their data and derive decisions that are based on facts. Our capabilities on Power BI include:

1- Provide training through our 5 days quick start model

2- Build Power BI models that speak to the organizations business process

3- Expertise in building Power BI solutions both using Power BI services for the cloud and Power BI Reporting Server for an on-premises solution

4- Embedding Power BI in user applications and SharePoint

5- Development of Power BI custom visuals

6- Delivering workshops on Power BI that clearly state the business problem, the current state, and future goals

7- Create governance around Power BI build and rollout of services


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม