เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+31202440133
info@antheon.nl

Antheon

At Antheon, we believe that data can be invaluable if you translate it well into actionable insights, conclusions and improvements. That’s why we help organizations with data analyses and solutions that help employees and customers, and therefore the company, to create maximum business value. We work in an inquisitive, enjoyable and forward looking way. For quick, high quality and low-cost results, we use Power BI. Adding our expertise and experience, and the subject matter knowledge of our clients, we achieve the best results together.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม