เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+48 607 030 538
powerbi@promise.pl

APN Promise S.A.

APN Promise provides high-end IT solutions for large and medium business, public administration, educational institutions and health services. We offer solutions which are based on software and hardware from the world's top developers and producers, as well as our own services. We favour functionality, user-friendliness and adaptability of solutions designed to meet the specific needs of our clients. We focus on the long-term optimisation capabilities of offered solutions. 

We specialise in developing .Net applications, SharePoint Workflows and Business Intelligence solutions. Core infrastructure solutions, IT management services and data center solutions are also in our scope of work.

Ours services include: business analysis, planning in-company IT development strategies, developing IT solutions, implementing new solutions and/or integrating them with the existing IT infrastructure, developing dedicated systems, delivering IT training and after-sales service.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม