เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
1-855-212-5683
sales@appliedcloud.io

Applied Cloud Systems

At Applied Cloud Systems, we are committed to helping our customers embrace the vast capabilities that the cloud has to offer. We are a Microsoft Managed Gold Partner that has deep expertise in Microsoft’s Cloud platforms including Azure Infrastructure and Platform Services, Office 365, PowerBI, and Dynamics 365.

Applied Cloud Systems can show you how easily you can go from your spreadsheet to a dashboard with insightful visuals and data-rich reports. Power BI’s availability as a cloud service allows you access to your dashboards via Office 365 on your computer, iPhone, iPad or Android device, or any web browser.

Allow Applied Cloud Systems to demonstrate how Microsoft Power BI can import data from most major data services, including Google Analytics, Microsoft CRM, Salesforce, SharePoint, MailChimp, Quickbooks, Facebook, Oracle, Zendesk and much more, and turn that data into usable business information.

Applied Cloud Systems offers you a business review to learn how Power BI can improve your business decision making ability.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม