เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+49 201 8127 334
vertrieb@apptech.de

applied technologies GmbH

Fakten und nicht Meinungen

Mit dem Einzug von Power BI in das Geschäftsleben bieten sich Unternehmen Möglichkeiten, die bis dato an Business Intelligence nicht dachten oder für die BI schlichtweg zu teuer war. Das Potenzial einer datenbasierenden Kultur im Unternehmen erkennen immer mehr Verantwortliche und machen sich auf die Reise. Rahmenbedingungen wie Datenschutz und Datensicherheit sind die natürlichen Leitplanken auf diesem Weg. Die beteiligten Mitarbeiter mitzunehmen, Ängste vor der Technik zu reduzieren und die Vorteile zu kommunizieren sind ein weiterer Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung solcher Projekte.

Unsere Leistungen

applied technologies begleitet Unternehmen, die bereits auf der Reise sind oder ihre Reise starten wollen. Seit den Anfängen von PowerPivot im Office Bereich beschäftigen wir uns mit den technischen Möglichkeiten und haben in zahlreichen Projekten sowohl im Bereich SQL Server Analysis Services als auch mit Power BI unsere technische Kompetenz unter Beweis gestellt. In Kombination mit erfahrenen Beratern und einem leistungsfähigen Service Desk bieten wir aus einer Hand:
  • die intiale Konzepterstellung
  • den Aufbau der benötigten Infrastruktur
  • die nachfolgende Projektbegleitung
  • betriebsbegleitende Services 
  • Schulungen 
  

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม