เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+49 724334887-0
sales@appsphere.com

AppSphere AG

Die Masse an produzierten Daten wächst täglich. Im Jahr 2025 werden wir unglaubliche 180 Zetabytes an Daten haben. Für Unternehmen gelten sie als Öl des 20. Jahrhundert. In der Grundform "schmutzig" und nicht wirklich nützlich. Richtig aufbereitet kann aus ihnen jedoch Gold werden.

Gerne unterstützen wir auch Ihr Unternehmen dabei, aus Ihren Daten Gold zu machen! Mit unserer umfangreichen Expertise im Business Intelligence-Umfeld helfen wir Ihnen, Ihre Entscheidungsfindung mit einer fundierten Datengrundlage zu untermauern, Unternehmensdaten erlebbar zu machen und Kosten einzusparen.

  • JumpStart-Workshop zur Einführung in Power BI
  • Power BI-Workshop zur Schulung Ihrer Mitarbeiter
  • Entwicklung eines Zielbilds für Ihre BI- und Big Data-Strategie
  • Einführung von BI-Lösungen in Unternehmen
  • Machine Learning zur Strategieentwicklung und -umsetzung von Big Data-Themen

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม