เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0144693090
info@apsia.eu

Apsia

Accélérez les prises de décisions de votre entreprise grâce à Microsoft Power BI !

Prenez de meilleures décisions en analysant d’immenses volumes de données en temps réel. Accéder aux informations dont vous avez besoin pour améliorer votre rentabilité.


Rassemblez toutes les données utiles

Croiser les données à très forte volumétrie issues de différents canaux.

Prendre des décisions prédictives et holistiques, au lieu d’être réactives et déconnectées


Conservez vos ressources les plus précieuses

Conserver les données de votre organisation de façon illimitée, peu importe leur volume.

Conserver vos données selon les standards réglementaires et de votre entreprise


Gagnez en efficacité dans toutes vos tâches

Dévoiler les informations immergées dans vos données pour optimiser vos activités.

Intégrer des données Big Data provenant de la chaîne de valeurs de l’entreprise et utilisez l’analyse avancée en temps réel


Pourquoi analyser toutes les données de votre entreprise?

Pour avoir une vision 360 de l’information,
Pour prendre des décisions stratégiques basé sur l’exhaustivité des éléments,

Préparez l’arrivée de l’intelligence artificielle dans votre entreprise : anticipation des besoins clients, maintenance prédictive, …

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม