เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
260-969-1410
jmitchell@apterainc.com

Aptera Software

Aptera specializes in helping companies use technology to become more efficient and competitive. At the software firm’s core, a team of spectacular IT professionals works to create custom-tailored solutions for a wide variety of businesses. Over the past 10 years, Aptera’s IT team has worked with clients in - Architecture - Insurance - Health Care - Manufacturing - Retail, engineering, and many other industries Aptera’s award-winning marketing team complements the IT team by delivering intuitive user interfaces, stunning websites, and brilliant marketing material. This unique combination of technical expertise and design savvy allows Aptera to solve tough business situations for clients throughout the world. Many of our client relationships span multiple years, establishing business based on repeat clients and referrals. We develop custom business solutions around - .Net Custom Development - Azure - SharePoint - BizTalk - SQL Server - Business Intelligence (BI) - Mobile Applications - Lync, Exchange Online, and Office 365 - Inbound Marketing - Managed IT Services Aptera also partners with Hubspot, Sitefinity, Nintex, and Xamarin.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม