เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
312-725-8553
info@aptitive.com

Aptitive

Aptitive is quickly becoming Chicago's leading professional services provider for everything data. We are a small firm that plans to stay small by only hiring Chicago's top talent, which fuels our innovative culture.

Whether your organization needs to analyze historical trends, visualize real-time data streams, or automate time-consuming report creation, we will help you build solutions that transform data into actionable, valuable intelligence. 

Analytics and Visualizations - By leveraging the latest platforms and capabilities, we will produce the visualizations and analytical details that allow you to quickly find your answer and make decisions.

Data Warehousing - Data warehouses are the core foundation to BI, providing "one source of truth" into reporting, analytics, executive dashboards and insightful visualizations. Your business will gain fast, reliable access to the right information when and where you need it. 

Executive Dashboards -  No matter where your data resides - Aptitive can help connect and visualize your organization's complex information by integrating your applications into powerful, user-friendly dashboards that allow you to make quicker, better business decisions.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม