เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
949 291 4777
info@arbelatech.com

Arbela Technologies

Arbela Data Insights brings robust descriptive insights and analytics for manufacturing and distribution companies, using Microsoft Dynamics.

This is a quick start semantic layer that can be up and running with your data in a matter of days. Driving critical insights across your organization for:

  • Finance
  • Sales
  • Procurement
  • Inventory
  • Production
  • Projects

ADI is 100% built on the Microsoft stack, taking full advantage of things like Microsoft Power BI for embedded workflow of intelligence and mobile enablement of your workforce.

ADI brings all that transactional data you are collected in Microsoft Dynamics and gives you that jump start to more advanced insights your after to truly turn your data in a true asset. ADI also extends beyond the Microsoft Dynamics platform in to any data source or system-of-record, allowing for a complete data story to unfold that drives real value.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม