เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+32 (0) 50 70 74 76
info@arcadeconsultancy.be

Arcade BVBA

For all the time and money spent by businesses, there often remains a persistent and troubling gap between the inherent value of data, the technology used and the ability to put the two to work effectively. That’s where we come in.
We close this business gap. We are Arcade Business Consultancy.

We stand for our own tactics: a no-nonsense approach and to-the-point. We first consult whether Power Platform is the fitting solution for your organization, focus on a continuous improvement plan and generate a user adoption strategy. We spend time with our customers to sit, listen, analyze. With Power BI we rely on data to help your business stay on top of trends, provide answers to data analytics, and create business intelligence to generate greater effect and revenue.
 We combine the data from multiple systems and see how pieces of the organization may affect each other. Think about project information about which staff member is doing (or did) what, when and where they are doing it, PLUS we can combine that information with other software systems to get a more holistic picture.  We can see how decisions made in one department, division, or management level affect the other areas.

Our expertise? We combine SharePoint, Dynamics 365 and the Power Platform to aggregate data from diverse sources and departments and turn it into dashboards with one conventional layout. Together we help your organization build a dynamic, interactive data visualization environment.  Power BI has given us the ability help clients such as Securitas and Aminolabs to create a holistic picture of how their departments orchestrate together.

So tell us, how can we help drive your organization to data-driven decisions?

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม