เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+59829027000
licenciamientomicrosoft@arnaldocastro.com.uy

ARNALDO C. CASTRO S.A.

Aseguramos la satisfacción del cliente con productos, infraestructura, tecnología y experiencia probada mediante la entrega de servicios profesionales de calidad para su implementación con sólidos resultados en los más diversos ambientes de trabajo. Del mismo modo, el perfeccionamiento de nuestro sistema de Gestión nos ha permitido obtener la Certificación ISO 9001:2015 y la ISO20.000:2011, creciendo y ofreciendo además servicios a nivel regional desde su casa matriz en Montevideo, Uruguay con sucursales en Argentina hace más de 20 años, y en Asunción, Paraguay bajo el nombre de Cidicom Soluciones hace más de 5 años.

Poseemos desmostrada experiencia en el manejo de PowerBI en el armado de Dashboards y con Machine Learning en el armado de modelos predictivos. Trabajamos con empresas financieras, retail, empresas de viaje, entre otras.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม