เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+77773713770
y.gainutdinova@aspex.kz

ASPEX

ASPEX is one of the leading IT integrator in Central Asia with solutions in automation, 1C & CRM integration, data modeling and BI analysis. 

Since 2014 ASPEX team had accomplished 312 of projects and has established itself as a reliable and responsible supplier of solutions for its customers in different markets like FMCG, Retail, Pharmacy, Insurance, Manufacturing, Oil&Gas and Government.
We develop digital services and promote the development of production and business in Kazakhstan, introducing data automation, Digital audit and artificial intelligence in the processing of data sets, in the analysis of "Big data" and provide more than 50 types of services.

As part of many projects, we provide not only BI solutions for our clients, but also act as a  consultant and together with a top management team develop effective solutions and strategy. With a challenge we became one of the best solutions consultant team in EBRD KZ (European Bank of Reconstruction and Development) 

The core of the ASPEX's philosophy - the customer service based on the principles of the highest quality standards.  When most orders are realized, the company strives to offer complex solutions to the client. The opportunities for this are provided both by the availability of a wide range of advanced techniques used by the company and by the high professional level of the staff, which includes specialists with many years of experience from such companies as KPMG, PWC, GFK Kazakhstan , ForteBank, 1C Kazakhstan and others - marketers, economists, statistics, financial advisors, business analytics, 1C programmers, software developers, database developers, auditors, corporate and international lawyers.

ASPEX is a shortcut of its slogan - Aspiration for Excellence.  And we do our best to provide all the services with Excellence!
Try us yourself and become a part of an ASPEX clients family!

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม