เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
00441274925255
contact@avifauna-tech.com

Avifauna Technology Limited

Avifauna can deliver a powerhouse business analytics service – with a stand-alone or combination of on-premise or cloud-based systems.  


Businesses today face IT challenges that are dominantly due to rapid tech advancement and innovation. We combine the possibilities of advanced technology with our skills to come up with innovative, high-quality and timely deliverables.

Our global workforce designs and delivers secure, scalable, and people-centered solutions for futuristic infrastructure. We have extensive training and experience in IT consulting and relevant solutions. Our team is now adept at leading projects and seeing them to fruition. Our Vision is to engage competent engineers in designing and delivering custom-made solutions that will comply with the highest standards in the industry.


Power BI skills 

  • Understand client's data and systems
  • Map out end-to-end data processes and data flows
  • Develop wireframes, proof-of-concepts or specifications of dashboards
  • Develop dashboards Power BI to support data-driven decision making
  • Extract and integrate large datasets from multiple sources
  • Setup and maintain automated reporting processes
  • Provide technical expertise in delivering business requirements
  • Expertise Azure ADF, SSIS, SSRS, SSAS
  • Acting as the SME for Power BI


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม