เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+78122440440
julia.abramova@awara-it.com

Awara IT

Awara IT specializes on international rollouts of Dynamics NAV and Dynamics AX ERP systems to Russia and post-Soviet area. Awarded "The best ERP partner of 2015 year in Russia" and "Best Dynamics Cloud partner of 2017 year in Russia" and "Best Power BI partner of 2018 in Russia" by Microsoft. 
 
Awara is one on the most efficient and competitive IT companies in Russia that deals with implementation of ERP systems and business consulting. It is a part of Awara Group, a well-established consultancy holding that provides a variety of services to foreign companies in Russia, e.g. legal services, outsourced accounting, audit, recruitment, etc.

We are good in many aspects, but we are especially good in automation of financial administration processes, compliance with local Russian accounting and tax legislation, automation of preparation of management reports based on IFRS and GAAP principles.

We are networking with foreign partners who might need local support of their customers when they expand to Russian market, and we are a reliable local partner in Russia for many partners already. If you would ever need an assistance in understanding the Russian market and its specifics, please feel free to contact us. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม