เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+49 721 27662-0
info@biteam.de dataintelligence@biteam.de

B.i.TEAM Gesellschaft für Softwareberatung mbH

Our Data Intelligence department helps you to understand your analytic needs, realizes the technical execution with MS Power BI and enables you to transfer this knowledge into your own company with our learning/training classes.

Unsere Data Intelligence Abteilung hilft Ihnen dabei zu verstehen, wie Daten und analytische Lösungen Ihnen ermöglichen können Ihre individuellen Ziele zu erreichen bzw. Herausforderungen zu bewältigen. Bei der technischen Umsetzung setzen wir dabei u.a. auf Microsoft Power BI. Darüber hinaus vermitteln wir Ihnen unser Wissen durch unsere Schulungen und tuen dies direkt auf Basis Ihrer Daten, um einen schnellen Wissenstransfer zu realisieren. 

One of our key focus is on your ERP and CRM data. 

Wir setzen einen besonderen Schwerpunkt auf Ihre ERP und CRM Daten.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม