เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
404-892-1500
info@b2btech.com

B2B Technologies, LLC

B2B Technologies is an IT professional services company, and Microsoft Gold partner, dedicated to helping organizations derive maximum benefit from Microsoft technologies and cloud services. Headquartered in Atlanta, Georgia, B2B Technologies is recognized for its significant expertise in Azure, Office 365, Application Development, Business Intelligence and Infrastructure Security.


Our goal is the help every customer deploy a modern, secure, cost-effective IT infrastructure using Microsoft tools and technologies.

The B2B Technologies team is passionate about delivering IT solutions that leverage the latest advances in Microsoft technology. Our disciplined yet flexible approach has produced a history of success. B2B Technologies is recognized by customers, partners and peers as a leader in these practice areas:

  • Strategy & Technical Due Diligence: Evaluating people, process and technology to make better IT investment and strategic decisions.
  • Cloud Migration Services – Architecture and deployment services to assist in migrating to Office 365 and Azure.
  • Identity & Security:  Identity Management & Security, Azure Administration and Managed Services
  • Portals & Collaboration: Delivering SharePoint, Teams and OneDrive solutions that enable collaboration inside and outside the organization
  • Application Development: Custom development and application modernization on Azure.
  • Business Intelligence: Design and deployment of enterprise data analytics solutions using Power BI.

The Sports Performance Dashboard

B2B's innovative Power BI solution - The Sports Performance Dashboard - designed for NCAA sports teams and athletic departments, gives athletic coaches and trainers a single pane of glass to view all the training data being collected on their athletes. The dashboard pulls together data collected from many third-party athletic training apps, storing everything in Microsoft’s Azure cloud.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม