เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+41 0840 840 365
info@balzano.ch

Balzano Informatik GmbH

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Implementierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen realisieren wir standardisierte und kundenspezifische Softwarelösungen, die sich auf Power BI und die Cognitive Services von Microsoft Azure stützen. Unsere Standardlösungen adressieren viele Branchen, darunter Gastgewerbe, Detailhandel und Bildung.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม